Thành phần giảm cân MyVictory


Gói giảm cân My Victory tổng hợp nhiều sản phẩm nổi tiếng của Nuskin giúp làm giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ quá trình trao đổi chất giúp cho quá trình giảm cân diễn ra hiệu quả mà vô cùng đơn giản.

Các thành phần trong giảm cân MyVictory được chuẩn hóa thông qua phương pháp khoa học và phân tích nghiêm ngặt để đảm bảo rằng tất cả các viên nang chứa mức độ phù hợp các thành phần Garcinia, camobiga được chuẩn hóa đến 60% axit hydroxycitric. Forskohlii (Plectranthus barbatus) được chuẩn hóa đến 10% forskolin, bằng lăng chiết xuất speciosa được chuẩn hóa tới 1% axit corosolic. Gymnema sylvestre được chuẩn hóa đến 25% acid gymnemic. Sâm Rb1 là tiêu chuẩn hóa đến 0,5% Rg1 và 4% Rb1.

thanh phần giảm cân myvictory
 
Comments